Aan de hand van een holistische visie het ontstaan van nieuwe projecten ten voordele van de maatschappij stimuleren. Stéphane Emmanuelidis Expertpartner Alle profielen ontdekken

Carrière

Na twee jaar als ambtenaar en twee jaar als adviseur in een werkgeversfederatie heeft Stéphane Emmanuelidis sinds 1990 steeds leidinggevende functies gehad in niet-commerciële organisaties en in het domein van de sociale economie.

Zo nam hij meer dan 10 jaar lang de algemene directie op zich van Village n°1 (een vereniging van vzw's en sociale ondernemingen die werkzaam zijn in de gehandicaptensector en de sector van de sociale integratie, die op dat moment meer dan 1000 medewerkers telde).

In 2012 richtte hij de onderneming ‘8infini’ op, die voornamelijk actief is in de digitalisering van archieven, en dit ten voordele van de re-integratie van langdurig werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Ook sinds 2012 wijdt hij zich aan de herstructurering van een onderneming voor aangepast werk in Henegouwen: de OAW Deneyer.

Sinds 2014 beslist hij mee over de toekomst van UNIPSO (union des entreprises à profit social).

Vaardigheden

Promotor van niet-commerciële activiteiten en de sociale economie.

Expert inzake sociaal overleg, beheer en organisatie op het terrein.

Stéphane Emmanuelidis

Promotor van socialprofitactiviteiten

"Een aangepaste consultancystructuur aanbieden aan ondernemers die werkzaam zijn in de niet-commerciële sector en de sociale economie. De creatie van sociale meerwaarde bevorderen in activiteiten of sectoren die er traditioneel niet veel mee te maken hebben, of daar in het verleden niet erg bij betrokken waren. Dat zijn de twee hoofdlijnen waarmee ik me binnen Shared Values wil bezighouden."

Als pionier van het sociaal ondernemerschap en als een ondernemer die bekendstaat om zijn engagement voor de integratie van werkzoekenden die voordien uitgesloten waren van de arbeidsmarkt, wil Stéphane Emmanuelidis de toenadering tussen solidaire en klassieke ondernemingen bevorderen. Hij is ervan overtuigd dat er in klassieke ondernemingen tal van activiteiten te vinden zijn die mogelijkheden bieden voor de creatie van banen in de niet-commerciële en de sociale sector, op voorwaarde dat die twee polen elkaar tegemoet kunnen komen op basis van gemeenschappelijke waarden, zoals het ethische aspect, het algemeen belang, een diepgaand respect voor mensen, zinvol werk en sociale diversiteit. De onderneming '8infini' die hij in 2012 oprichtte, illustreert deze uitdaging perfect. 8infini is gespecialiseerd in de digitalisering en archivering van – voornamelijk audiovisuele – gegevens, en in amper twee jaar tijd is het erin geslaagd bijna 30 mensen opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt, niet alleen voor hun intrinsieke kwaliteiten, maar ook omdat grote internationaal en nationaal erkende groepen in het concept mogelijkheden voor innovatie vonden, en zelfs een oplossing voor hun maatschappelijke engagement. Het idee is om nichemarkten te creëren, en misschien zelfs ronduit nieuwe 'bedrijfsmodellen' uit te vinden. 

Zijn visie

“Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om een antwoord te bieden op de sociale en gezondheidsbehoeften van onze maatschappij, zelfs met een beperkt budget, door een transversale benadering te ontwikkelen voor innoverende en alternatieve economische projecten die loodrecht ingaan tegen de klassieke arbeidsmarkt. Door mensen vertrouwen en een doel te geven, en door de niet-commerciële wereld te injecteren met een basisverantwoordelijkheid en zelfs een zekere vorm van productiviteit en concurrentievermogen. Door oudere, kansarme en gehandicapte mensen hun hele leven lang toegang te bieden tot diverse ondersteunende diensten en verblijfsplaatsen, en tot gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, zullen deze diensten voor elk van ons een steeds belangrijkere plaats innemen in ons dagelijkse leven. Bovendien zullen ze bijdragen tot een duurzame welvaart ten voordele van ons allemaal.” 

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten

   
  •  
  •  
  •  
  •