Organisaties begeleiden bij de creatie van collaborative governance. Stéphanie de Raikem Expertpartner Alle profielen ontdekken

Carrière

Na haar dubbele managementopleiding, de ene in hotelbeheer en de andere in bedrijfsbeheer (ICHEC), kwam Stéphanie meteen bij de groep Sodexo Belgium terecht, waar ze bijna vier jaar zou werken.

Na een korte zijsprong als Sales & Marketing Manager Belux bij Promexis, een consultancybureau, besluit ze haar vleugels uit te slaan en richt ze samen met een partner de onderneming Conscious Partners op, dat bedrijven en organisaties begeleidt naar collaborative governance en een samenwerkingseconomie. Parallel daaraan vulde ze haar opleiding aan met certificaten in product-diensteconomie, sociocratie en holacratie.

Vaardigheden

Begeleiding van ondernemingen in transitie door samenwerkingsmechanismen in te voeren op basis van een collaborative governance van het werk.

Consultancy in samenwerkingsdynamieken, werkorganisatie, bedrijfsgovernance, collectieve intelligentie en individuele organisatie.

Stéphanie de Raikem

Consultant collaborative governance

"Ik geloof dat de tijd is aangebroken om als maatschappij over te gaan van een economisch model dat producten en diensten verkoopt, naar een product-diensteconomie, dat wil zeggen: een economie die de functie van het product waardeert in plaats van het product zelf. Dat impliceert dat we meer moeten delen en andere beslissingen moeten nemen. Automatisch leidt dat ertoe dat we niet langer op een hiërarchische manier kunnen functioneren, maar dat we moeten overschakelen naar een meer cellulaire en onderling verbonden werking."

Vandaag wordt een groot deel van de rentabiliteit van bedrijven gegenereerd door immateriële waarden, en toch blijven onze economische modellen nog altijd steunen op een industriële logica die gebaseerd is op prognoses en controle. 

De zingevingscrisis, de economische crisis, de teruggang van de economische modellen - om nog maar te zwijgen over de uitdagingen op maatschappelijk en ecologisch vlak - vragen om een dynamisch beheer van het werk waarin permanente aanpassing een goed verankerde discipline is en samenwerking een legitieme werkwijze.

“Het is mijn missie om pas opgerichte bedrijven en bedrijven in transitie te helpen een dergelijke omgeving voor collectieve intelligentie en collaborative governance in te voeren. Dat wil zeggen dat je echt in de diepte moet gaan, en dat je je erop moet toeleggen om het werk, de functies van elke medewerker, de verantwoordelijkheden, de gezagsniveaus en de innovatieterreinen tot in detail te verduidelijken. Daartoe moeten samenwerkingsmechanismen ingevoerd worden, zoals bijvoorbeeld vergaderingen vergemakkelijken of autonomie stimuleren, maar ook gedrag moet dikwijls aangepakt worden, en daar komt vaak heel wat coaching bij kijken.”

Haar utopie

“Ik geloof sterk in niet alleen de positieve, maar ook essentiële en noodzakelijke impact van een collectief als Shared Values. De tijd is rijp om een nieuw soort begeleiding aan te bieden aan bedrijven, gebaseerd op een pluridisciplinair collectief van mensen die tot in het diepste van hun wezen dezelfde waarden uitdragen, geconcentreerd rond een coherente actie. De vernieuwing ligt in de aangeboden inhoud, maar ook en vooral in de manier waarop die inhoud wordt overgedragen en collectieve actie geïntegreerd wordt. Ik ben een enorme voorstander van de 'projectbenadering’, waarin het gemakkelijker is om diverse vaardigheden, talenten en middelen in elkaar te puzzelen. Bovendien heeft de ervaring uitgewezen dat dit werkt bij alle types organisaties, bij kleine en bij grote!”

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten

   
  •  
  •  
  •  
  •