Zeer gerichte expertise aandragen op het gebied van energie en duurzaam bouwen. Ismaël Daout Expertpartner Alle profielen ontdekken

Carrière

Na zijn opleiding burgerlijk ingenieur (UCL) begon Ismaël Daoud zijn carrière in 2001 als projectverantwoordelijke en facilitator inzake warmtekrachtkoppeling bij ICEDD, een onafhankelijk studiebureau dat opgericht werd als vzw. In een tijdspanne van meer dan 8 jaar slaagde hij erin om naast een uitgebreide knowhow ook pluridisciplinaire vaardigheden inzake duurzame energie op te bouwen.

Vervolgens kwam hij terecht op het kabinet van de minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als adviseur energiebeleid. Nog later, in 2014, richtte hij ENERGIRIS op, een Brusselse burgercoöperatie voor de financiering van duurzame energieprojecten, die meer dan 175 coöperanten verenigt met het oog op de financiering van zonnepanelenprojecten ten voordele van openbare instellingen en lokale overheidsdiensten. Daarnaast is hij ook zelfstandig consultant en biedt hij als ingenieur in speciale technieken zijn diensten aan diverse onderzoeksbureaus aan.

Vaardigheden

Expert inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

Reglementering, financiering, oprichting van bedrijven, overheidsopdrachten

Ismaël Daout

Ondernemer-adviseur-financieel deskundige inzake duurzame energie

"En matière d’énergies, il y a des solutions alternatives et innovantes qui sont pertinentes et directement rentables. Le tout est de concevoir le projet pour qu’il soit vraiment durable, avec des solutions techniques éprouvées et des indicateurs de performances fiables sans oublier, si nécessaire, les apports des tiers-investisseurs de préférence citoyensOp energievlak bestaan er alternatieve en innoverende oplossingen die relevant én onmiddellijk rendabel zijn. Het is zaak om het project zo te ontwerpen dat het écht duurzaam is, met beproefde technische oplossingen en betrouwbare prestatie-indicatoren, zonder daarbij de eventuele inbreng van derde investeerders (bij voorkeur burgers) te vergeten."

Ismaël Daoud zet dromen om in werkelijkheid. Hij weet dat als je methodisch te werk gaat, in een welgekozen richting, je zeker resultaat krijgt. Energiris, het investeringsfonds dat hij heeft opgericht met 19 andere burgers en dat erkend is door de staat, zamelt geld van kleine spaarders in om grote projecten voor hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling en energie-efficiëntie te financieren. Het geld wordt vaak geïnvesteerd in scholen, crèches, gemeentebesturen, meergezinswoningen ... De projecten zijn rendabel en de dividenden keren terug naar de coöperanten-aandeelhouders, die vaak zelf dicht bij de projecten staan. Ouders van leerlingen bijvoorbeeld. Zo is de lus in sommige gevallen bijzonder klein, en dat stimuleert het enthousiasme van de burgers. En nog beter: het rendement kan oplopen tot 6% per jaar. Diezelfde logica kan trouwens ook toegepast worden in de privésector: “Vastgoedpromotoren die meergezinswoningen bouwen, voelen zich steeds meer aangetrokken door dit model: zij betalen voor een bijna-passiefwoning, wij betalen voor de overschakeling naar een nulenergiegebouw, en de bewoners krijgen een deel van de besparingen. De coöperatie zorgt voor het langetermijnbeheer van de installaties. Zo kunnen de bewoners ervan op aan dat het systeem optimaal beheerd zal worden.”

Zijn utopie

"Het is wel degelijk mogelijk om ondernemingen en zelfs overheden warm te maken voor deze nieuwe maatschappij 3.0. De nieuwe technologieën inzake communicatie en groene energie brengen ons aan de vooravond van een nieuw tijdperk van circulaire economie, waarin niet langer gewoon een product wordt verkocht, maar wel het comfort dat met dit product wordt geassocieerd. Men verkoopt niet langer warm water dat door een radiator loopt, men verkoopt 20 graden Celsius in een kamer. Men verkoopt geen elektriciteit, maar een verlichting van 500 lux op een bureaublad. Daardoor is er wel degelijk interesse in een verlaging van het energieverbruik, en in lampen met een hoger rendement en een langere levensduur." 

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten

   
  •  
  •  
  •  
  •