Innoverende en duurzame economische modellen ontwikkelen. Damien Dallemagne Expertpartner Alle profielen ontdekken

Carrière

Met zijn diploma burgerlijk ingenieur op zak besloot Damien Dallemagne zijn kennis verder te verrijken met een master in Milieubeheer in Londen en een MBA van Berkeley in de VS.

Vervolgens werkte hij acht jaar in de farmaceutische sector, bij UCB, in diverse functies (O&O, SAP-projectbeheerder, fabriekshoofd, directeur van de toeleveringsketen, strategie en organisatie).

Daarna volgden nog zes jaar bij Arthur D. Little, als Managementconsultant voor diverse projecten op het gebied van strategie, regionale economische ontwikkeling en milieuprestaties. 

In 2008 richtte hij de onderneming Innergic op, om bedrijven en overheidsstructuren te begeleiden in hun strategie, innovatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling.

Vaardigheden

Katalysator van nieuwe en duurzame 'business models'

Expert inzake de product-diensteconomie en de samenwerkingseconomie

Coach maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), innovatiebeheer, circulaire economie en sociaal en duurzaam ondernemen.

Damien Dallemagne

Adviseur duurzame economie

"Ik ben ervan overtuigd dat de privésector een formidabele drijfveer voor de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij kan vormen. De privésector beschikt wellicht over de grootste capaciteit om op grote schaal de technologische innovaties en de veranderingen in ons gedrag en in onze maatschappij aan te dragen en uit te voeren die onze wereld zo dringend nodig heeft. Maar de privésector heeft bij deze transformatie begeleiding nodig van pluridisciplinaire en maatschappelijk geëngageerde experts, om de intrinsieke beperkingen van de klassieke economische modellen te kunnen overstijgen."

Damien Dallemagne heeft een diepgaande kennis van de uitdagingen die de evolutie naar duurzamere economische modellen met zich meebrengt. Hij heeft jarenlange ervaring met het opstarten en begeleiden van talloze projecten voor bedrijven, overheden en sectorale organisaties, waarbij hij er steeds naar streefde de innoverende strategische opportuniteiten te verzoenen met hun bijdrage tot de maatschappij. Door zijn ervaring is hij zo veel meer dan een theoreticus: hij werkt als een katalysator voor samenwerking en co-creatie tussen gediversifieerde spelers. Zo heeft hij met name de creatie van twee concurrentiepolen en twee bedrijvenclusters in Wallonië begeleid.

Zijn utopie

“Wie denkt aan innovatie, denkt vaak aan nieuwe producten, diensten of procedures. Maar daarbij vergeet men het vaak veel grotere potentieel van waardecreatie gekoppeld aan de innovatie van het businessmodel en de interne en externe organisatie van een onderneming. Ik help zaakvoerders in te zien dat het niet enkel strategisch belangrijk is dat ze hun verbruik van steeds zeldzamer wordende materiële hulpbronnen verminderen, maar ook en vooral dat ze hun waardecreatie beter kunnen richten op immateriële factoren - zoals de competenties, het vertrouwen of het engagement van hun medewerkers - die oneindig kunnen blijven groeien op voorwaarde dat ze op gepaste wijze gevoed worden.

Ik investeer veel tijd in de ontwikkeling van samenwerkingsmodellen, omdat ik vind dat bedrijven veel zouden winnen als ze hun logica van machtsstrijd - met de klanten of de leveranciers - en de soms krijgslustige verovering van marktaandeel zouden inruilen voor een logica waarin ze op zoek gaan naar synergieën en naar het gemeenschappelijke gebruik van hulpbronnen waardoor ze meerwaarde kunnen creëren voor iedereen, in een systemische en multidimensionale benadering. 

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten

   
  •  
  •  
  •  
  •