Positieve impulsen geven aan projecten waarin het menselijke centraal staat. Carine Sottiaux Ondersteunende partner Alle profielen ontdekken

Carrière

Met haar masterdiploma’s in engineering management (FUNDP) en milieubeheer (ULG) op zak kwam Carine Sottiaux terecht bij een aardgasmultinational, waar ze instond voor het uitvoeren van marktonderzoeken, tariefanalyses en de ontwikkeling van nieuwe markten, en waar ze vier jaar lang de aardgassector van binnenuit leerde kennen.

In 2011 ging ze aan de slag bij de onderneming Energie 2030 nv, een Belgische onafhankelijke leverancier van elektriciteit die voor 100% afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. Eerst hield ze daar toezicht over tal van projecten in verband met verkoop en marketing, en later stond ze in voor de missie ‘Business Development’, waarbij ze onder andere verantwoordelijk was voor interne structurering en financiële opvolging.

Vaardigheden

Specialiste inzake duurzame ontwikkeling, en meer in het bijzonder met betrekking tot hernieuwbare energie.

Promotor voor maatschappelijke en milieuprojecten.

Carine Sottiaux

Adviseur hernieuwbare energie

"Shared Values verdedigt waarden die me nauw aan het hart liggen: vindingrijkheid, een positief maatschappelijk perspectief, enthousiasme en dienstverlening. Met velen samen kun je immers bereiken wat je alleen niet kunt. Samenwerking in dienst van een benijdenswaardigere wereld dus."

Carine heeft een uitgesproken passie voor rationeel energiegebruik en voor de relatie tussen de mens en de natuur. Ze koos ervoor haar interesse op hernieuwbare energie te focussen, want door oplossingen te zoeken op dat gebied, kun je ook veel andere maatschappelijke problemen oplossen. Enkele jaren geleden echter wilde ze, in haar onafgebroken zoektocht naar coherentie, haar acties verbinden met een ruimere visie, met name die van duurzame ontwikkeling en actieve steun aan projecten die streven naar energietransitie, ecologisch consumeren, coaching en permacultuur. “Ik sta graag mensen bij die hun uiterste best doen om geïntegreerde maatschappelijke projecten te ontwikkelen en die er ook een neus voor hebben. Het doel daarbij is de twee grote problemen van de huidige maatschappij te overwinnen: de angst om iets tekort te komen en gierigheid. Doordat we afgesneden zijn van de natuur die ons voedt, leven we in een permanente staat van gemis, en dat leidt tot heel vreemde gedragingen.”

Haar utopie 

“Ik geloof in het enthousiasme om iets samen te verwezenlijken, niet alleen omdat dat interessanter en rijker is, maar ook omdat dat de toekomst is. Ik vind het super om een katalysator te zijn! Impulsen geven aan diverse projecten of meerdere organisaties tegelijkertijd, en hen helpen innoverende ideeën uit te voeren. De collectieve intelligentie in de praktijk brengen, waarden stimuleren die niet noodzakelijk beter of slechter zijn, maar die 'samen leven' opnieuw gangbaar en aanvaardbaar maken in de maatschappij. En misschien ook ... wat meer menselijkheid brengen in een zwart-witte wereld.”

 

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten

   
  •  
  •  
  •  
  •