De verandering zijn die we in de wereld willen zien. Olivier Van Cauwelaert Bestuurder Alle profielen ontdekken

Carrière

Na zijn licentiaat Psychologie aan de UCL en een executive Master in Marketing (Solvay Business School) begon Olivier zijn carrière in de commerciële afdeling bij 3M Belgium.

Daarna kwam hij terecht bij een communicatiebureau, waar hij de afdeling Direct Marketing en Klantenbinding ontwikkelde.

Hij werkte er met name voor de Delhaize Groep, waarvoor hij het allereerste klantenbindingsprogramma van de distributiesector in België introduceerde en verbeterde: de Delhaize-Pluskaart.

In 2000 richtte hij Profirst Marketing Services SA op, een onafhankelijk agentschap gespecialiseerd in Marketing Activation, waarmee hij tal van CRM- en DM-acties opzette.

Nadat het bedrijf in 2005 werd overgenomen door Wunderman van de WPP-groep werd hij Algemeen Directeur van het agentschap. In 2008 werd Wunderman op zijn beurt samengevoegd met het agentschap These Days, om een volledige interactieve benadering te kunnen aanbieden. Olivier werkte nog 7 jaar als commercieel directeur voor de groep, die een van de eerste all-round communicatiebureaus van België zou worden.

Intussen sloeg hij ook resoluut een meer maatschappelijk geëngageerde weg in. Zo werkte hij enerzijds in 2009 aan de zijde van Emmanuel Hupin mee aan het project Urbani (een duurzame immobiliënonderneming die de relaties tussen de huurders wil stimuleren) en was hij anderzijds, in 2013, betrokken bij de coöperatie färm en färm.lln in 2017.

Vaardigheden

Marketing Management

Communication Consulting

New Business Development

Commercial management

Initiatiefnemer en katalysator van maatschappelijke en milieuprojecten

Olivier Van Cauwelaert

Katalysator duurzaam en maatschappelijk ondernemen

"Duurzame ontwikkeling integreren in het hart van economische, sociale en milieuprocessen: dat is niet alleen een onvermijdelijke realiteit, maar ook een buitengewone kans. Het is echt belangrijk dat geen enkele onderneming deze ontwikkeling onderschat. Binnen Shared Values deel ik mijn expertise inzake marketing en communicatie, om bedrijven te begeleiden bij deze koerswijziging, en om hen te helpen hoge prestaties te verenigen met maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Olivier Van Cauwelaert beschikt over een overredingskracht die niemand onberoerd laat, en onderneemt alles wat hij doet met het magische trio: enthousiasme, energie en engagement. Zodra hij het gevoel heeft dat een bepaalde richting de juiste is, bijt hij zich daarin vast, altijd met visie én met een diepe humanistische instelling.

Olivier kan bogen op 25 jaar ervaring als consultant in functionele domeinen als verkoop, marketing en communicatie. Hij begeleidde reeds talloze bedrijven en organisaties bij hun zoektocht naar een commerciële richting, bij hun transformatieprojecten en bij het doorvoeren van vaak creatieve en altijd doeltreffende oplossingen. Zijn betrokkenheid bij zijn klanten en zijn gevoeligheid voor hun realiteit helpt hem om strategische en complexe menselijke situaties om te zetten in concrete en originele acties.

Door ondernemingen te leiden die actief waren op het gebied van geïntegreerde communicatie, heb ik al heel snel een totaalbeeld kunnen vormen van de economische uitdagingen. Ik kon daarnaast ook al snel vertrouwen op mijn gevoeligheid voor de relationele en maatschappelijke dimensies in bedrijven en voor de ecologische verantwoordelijkheid van bedrijven. In de loop van de tijd heb ik, zowel in mijn professionele activiteiten als in verenigingen, kunnen merken dat de burgermaatschappij steeds rijper werd voor dit soort kwesties.

Zijn utopie

“Het Shared Values-project komt op een cruciaal moment: de tijd is rijp voor bedrijven en instellingen om hun relatie tot de wereld in vraag te stellen en om maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in hun strategische verklaringen en hun beslissingen. Niet alleen in hun eigen belang, maar in het duurzame belang van iedereen. Mijn utopie is dat ik mannen en vrouwen uit diverse professionele omgevingen, die stuk voor stuk worden gedreven door een sterke persoonlijke overtuiging, kan verenigen rond deze nieuwe waarden van ethiek, rechtvaardigheid, respect en een duurzame visie. En vooral dat ik deze pluridisciplinariteit, deze rijkdom van gezichtspunten, ten dienste kan stellen van economische spelers, om aan de hand van een reëel en georganiseerd plan innoverende omstandigheden te creëren, en zo uiteindelijk mee te werken aan het ontstaan van een nieuwe en duurzame economie. 

Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om duurzaamheid te verenigen met rentabiliteit, en wil de bedrijven helpen in te zien hoeveel de verkleining van hun ecologische voetafdruk en de versterking van hun positieve maatschappelijke impact zin zullen geven aan hun acties op lange termijn.

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten