Streven naar een innoverende maar realistische benadering met een positieve maatschappelijke impact ... Philippe Toussaint Expertpartner Alle profielen ontdekken

Carrière

Na zijn atypisch academisch parcours, waarbij hij zijn talenstudies combineerde met een MBA, schommelde de carrière van Philippe Toussaint voortdurend tussen commercieel en niet-commercieel, waarvan hij telkens de voordelen van elk systeem met zich meenam. Nadat hij zijn burgerdienst had afgewerkt aan de Nationale Universiteit van Rwanda, waar hij lesgaf in diverse onderwerpen met betrekking tot bedrijfsbeheer, werkte hij als organisatie- en managementconsultant in de privésector en de niet-commerciële sector. Zo voerde hij onder andere missies uit in Oost-Europa voor Lovanium, een consortium tussen de KUL en de UCL. Vervolgens liet hij de consultancy achter zich en was hij vijf jaar lang administratief en financieel directeur bij Rode Kruis België.

In 2000 keerde hij terug naar de consultancy en richtte hij samen met Jean-Philippe Letellier j2p op, een audit- en adviesbureau voor informatiesystemen, dat als doel had bedrijven uit alle sectoren en van alle grootten te helpen hun activiteit te koppelen aan technologieën voor informatiebeheer en -uitwisseling.

Toen hij zich ervan bewust werd hoe essentieel menselijke relaties zijn voor het welslagen van projecten, wijzigde hij zijn beroep van consultant naar een meer begeleidende rol, als coach en adviseur voor veranderingsmanagement.

Vaardigheden

Auditeur en adviseur inzake informatiesystemen.

Facilitator voor projecten die gericht zijn op governance en bedrijfsstrategie, aan de hand van IT-projecten en de organisatie van het werk rond nieuwe informatietechnologieën

Ondernemingsarchitect en begeleider bij verandering, in het kader van IT- en organisatieprojecten.

Philippe Toussaint

IT-adviseur

"Ik wil niet alleen erkenning voor onze begeleiding en onze professionele ethiek. Mijn droom, mijn utopie, is mee te werken aan een positieve verandering in de wereld, vanuit een pluridisciplinair team met sterke waarden dat werkt vanuit het respect voor individuen ... Dat is de reden voor ons engagement in Shared Values."

Steunend op zijn ervaringen, zowel in operationele functies als in zijn consultancyopdrachten in diverse sectoren, heeft Philippe Toussaint in de loop van de tijd zijn expertise gericht op de begeleiding bij informatiesystemen en bedrijfsarchitectuur. Zijn motto: de aanwezige middelen van een onderneming mobiliseren om haar projecten tot rijping te laten komen en haar systemen, processen en organisatie op een beweeglijke manier te laten evolueren. Dankzij zijn ervaring voelt hij zich als een vis in het water bij veranderingsprojecten, ongeacht de betreffende beheersdomeinen, waarbij hij een systemische benadering toepast en er steeds voor zorgt dat zijn suggesties in lijn liggen met de strategie en de operaties van de onderneming. Bij zijn interventies hecht hij enorm veel belang aan waarden als professionele ethiek en het respect voor personen. Deze waarden helpen hem zijn acties binnen Shared Values helder te maken, om een organisatie of een langetermijnproject beter te kunnen begeleiden.

Zijn utopie

“We werken een beetje als architecten, facilitatoren of tolken: we creëren banden tussen het project van een onderneming en de menselijke en technologische middelen die daarvoor nodig zijn.

Mijn utopie is dat ik met mijn werk dag na dag wil bijdragen aan een positieve verandering van het economische model waarin we leven. Dat wordt mogelijk gemaakt doordat we werken met een pluridisciplinair team dat complementaire vaardigheden verenigt, dezelfde sterke waarden deelt en werkt vanuit het respect voor individuen ... Dat team zal in staat zijn om samenwerkingsruimten te creëren waaruit nieuwe modellen met een positieve maatschappelijke impact kunnen ontstaan. Uiteindelijk dragen we op die manier bij tot een economische verandering die zich steeds meer aftekent.” 

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten

   
  •  
  •  
  •  
  •