Naar een respectvollere economie, die interacties tussen mensen evenveel waardeert als materiële of financiële uitwisselingen. Jean-Philippe Letellier Expertpartner Alle profielen ontdekken

Carrière

Vertrekkende vanuit zijn opleiding tot commercieel ingenieur, met een specialisatie in informatiebeheer en bedrijfsaudits, heeft Jean-Philippe Letellier in zijn 27 jaar van professionele ervaring een grondige expertise opgebouwd voor advies inzake het beheer van informaticasystemen, volledig onafhankelijk van IT-oplossingen en -leveranciers.

In 2004 richtte hij samen met Philippe Toussaint j2p op, dat als doel heeft bedrijven uit alle sectoren en van alle grootten te helpen hun activiteit te koppelen aan technologieën voor informatiebeheer en -uitwisseling.

Vaardigheden

Auditeur en adviseur inzake informatiesystemen.

Facilitator voor projecten die gericht zijn op deugdelijk bestuur en bedrijfsstrategie, door middel van IT-projecten en door het werk te organiseren rond nieuwe informatietechnologieën.

Technisch adviseur, bemiddelaar en expert inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Jean-Philippe Letellier

Adviseur informatiesystemen

"Vandaag is elke onderneming een puzzel, een ‘patchwork’ van werkwijzen, beperkingen en structuren in evolutie. Om die cyclus van continue verbetering te beheersen, kunnen veel ondernemingen dan ook baat hebben bij een externe begeleiding. En dat is precies waar Shared Values op het toneel komt, met een pluridisciplinaire benadering van de menselijke aspecten, altijd in relatie tot de technologische evoluties en andere dimensies en waarden zoals duurzaamheid en maatschappelijke impact."

In dit tijdperk van digitale revolutie, waarin informatica verweven zit in alles en alles verweven zit in de informatica, helpt Jean-Philippe Letellier ondernemingen en organisaties hun strategie en hun behoeften te definiëren, hun IT-systemen in lijn te brengen met hun activiteiten, de organisatie van projecten tot rijping te brengen, hun informaticasystemen aan te kopen, hun projecten voor de aankoop en implementatie van oplossingen correct te definiëren en te begeleiden, en het werk en de goede praktijken van de IT-dienstverleners te controleren.

“Een IT-project kent niet alleen technische problemen, maar ook organisatorische en menselijke. IT wringt zich steeds dieper in het werk van de mensen, en de informatie wordt steeds gevoeliger; er is dan ook steeds meer behoefte aan interne audits, gegevensintegriteit, responsabilisering, toegangsrechtenbeheer, en samenwerking tussen interne en externe partners in de verwerking van informatie, en de impact daarvan op sociaal, maatschappelijk en milieugebied is niet te verwaarlozen.”

Zijn utopie 

“Mijn utopie is dat ik kan bijdragen aan een respectvollere economie, waarin erkend wordt dat de waarde van elk individu rijker wordt door zijn interactie met anderen. Het is de bedoeling om geleidelijk over te gaan naar economische modellen die werken als 'bijenkorven', met lichte eenheden van zeer gespecialiseerde spelers die in staat zijn om op een relevante manier samen te werken, afhankelijk van de behoeften van het moment: het tegengestelde van de hiërarchische modellen dus.”

 

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten

   
  •  
  •  
  •  
  •