Organisaties helpen te
veranderen, zodat ze kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
Laurent Ledoux Adviseur Alle profielen ontdekken

Carrière

Na een licentiaats- en een masterstudie in Economie, gevolgd door een postgraduaat administratief beheer, vertrok Laurent voor AZG naar Mozambique, waar hij het financiële en administratieve beheer voor zijn rekening nam.

Na een doortocht bij ING kwam hij terecht bij de Europese Commissie, waar hij projecten voor de herstructurering en de privatisering van ondernemingen uit voormalige Sovjetlanden beheerde.

Daarna was hij achtereenvolgens Associate Director & Partner bij Arthur D. Little, lid van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, en kabinetschef van de Franstalige Minister van Wetenschappelijk Onderzoek en Hoger Onderwijs.

Nadat hij de afdeling Public Banking van BNP Paribas Fortis nieuw leven had ingeblazen, is hij sinds juni 2013 voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Vaardigheden

Change manager en expert inzake bedrijfsgovernance

Uitvoerend directeur

Expert inzake bedrijfsstrategie, organisatorische en administratieve strategie.

Laurent Ledoux

Advisor

"Wat me écht interesseert, is organisaties nieuw leven inblazen, zodat zij op hun beurt de wereld kunnen veranderen. Hoe meer ik erover nadenk, hoe zekerder ik erover ben dat het er uiteindelijk gewoon op neerkomt om het leven – in al zijn vormen – te helpen zich te ontplooien. En leven, dat vind je echt in alles en iedereen!"

Laurent Ledoux heeft de hele wereld rondgereisd om te ‘leren leven’, zich aan te passen aan de ritmes van andere culturen, de zaken vanuit een ander standpunt te leren bekijken. Hij spreekt zeven talen en heeft in de loop van zijn carrière voortdurend gewisseld tussen de overheid en de privésector, het commerciële en het niet-commerciële, maar wel áltijd met het doel om organisaties te creëren, te ontwikkelen of te transformeren, zodat ze kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.

Deze 'manager op blote voeten' heeft gewerkt voor grote ondernemingen, banken, overheidsinstellingen en ngo's, en heeft in de loop van zijn carrière een unieke managementfilosofie ontwikkeld aan de hand van boeken en ontmoetingen met grote filosofen uit het verleden en het heden. Toen een vriendje hem op twaalfjarige leeftijd vertelde dat hij dokter wilde worden, antwoordde Laurent al: “Ik zou liever een dokter voor bedrijven worden”.

Sindsdien loopt dat streven naar hervorming als een rode draad door zijn leven. Overal waar hij komt (vaak in functies met een grote verantwoordelijkheid), prijsde men zowel zijn enthousiaste leiderschap, als zijn vernieuwende visie op het gebied van management en zijn vastbeslotenheid om de structuren met zachte hand te transformeren, wat betekent dat hij soms ook de mensen zelf moet veranderen. Zijn versie van ‘change management’, die hij al in de praktijk heeft kunnen brengen bij zowel complexe projecten als in multiculturele omgevingen, wordt niet zelden erkend als een lichtend voorbeeld van het concept.

Zijn utopie

Laurent is van mening dat de tijd is aangebroken voor een radicale evolutie, voor zowel de privésector en de overheidssector als de verenigingswereld, om te kunnen beantwoorden aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag, en gelooft er sterk in dat deze sectoren elkaar ook heel veel te leren hebben.

Hij is er vast van overtuigd dat het maximaliseren van de winst nooit een doel op zich mag zijn. Geld is natuurlijk onontbeerlijk, maar het allereerste doel van elke structuur zou moeten zijn een bijdrage te leveren aan de behoeften van de maatschappij, door een werkomgeving te creëren waarin eenieder kan groeien en zich ontplooien, in de eerste plaats voor zichzelf en in de tweede plaats voor de onderneming.

_____________________________________________________________________________

 

 

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten

   
  •  
  •  
  •