Oplossingen uitwerken waarin mensen samenwerken in plaats van elkaar te beconcurreren. Emmanuel Hupin Permanente medewerker Alle profielen ontdekken

Carrière

Coming soon.

Vaardigheden

Juridisch adviseur inzake vennootschapsrecht en faillissementsrecht.

Juridisch expert inzake commerciële contracten en distributierecht.

Juridisch expert inzake concurrentierecht, handelspraktijken en consumentenpraktijken.

Juridisch adviseur maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Emmanuel Hupin

Afgevaardigd bestuurder van Shared Values

""

“Mijn veertig jaar ervaring als advocaat voor bedrijven in moeilijkheden heeft mij ertoe gebracht de wereld vanuit een menselijker standpunt te bekijken, en heeft mijn houding tegenover de wereld helemaal omgegooid. Vandaag ben ik er volledig van overtuigd dat de missie van een jurist niet langer is de belangen van de ene af te zetten tegen de belangen van een ander. Het is onze missie om de belangen te verenigen in een gemeenschappelijk doel. Shared Values schaart zich volledig achter dit samenwerkingsconcept.”

Als advocaat in hart en nieren schreef Emmanuel Hupin ruim 30 jaar geleden, ter gelegenheid van een 'Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles' (Conferentie van de Jonge Balie van Brussel): “Een van de grote misvattingen van deze tijd is dat magie niet bestaat, dat de wereld niet doordrongen is van het wonderlijke.” Een vooruitziende overtuiging, aangezien hij - in navolging van Paulo Coelho - altijd is blijven geloven dat de strijd die gevoed wordt door onze dromen, altijd de juiste is.

'Er was eens' een jonge advocaat zonder ervaring die in de loop van talloze zaken en pleidooien een van de beste specialisten inzake faillissementsrecht van de Balie van Brussel werd, die met een bijna bovenaardse schranderheid elk dossier zo beheerste dat zijn gelijken hem meer en meer erkenden als een expert ter zake. Hij verfijnde zijn kunst door ontelbare commerciële contracten op te stellen, die hem wel intellectuele ontplooiing bezorgden maar ook een groeiend gevoel van zinledigheid in hem lieten groeien: “Wanneer je passioneel gewerkt hebt aan een contract dat zo goed als onweerlegbaar is, maar dat de belangen behartigt van aandeelhouders die je wellicht nooit zal ontmoeten, soms ten nadele van honderden andere mensen, heb je dan iets goeds gedaan?”, vraagt hij zich af. In 2002 maakte hij een zijsprongetje en richtte hij de onderneming URBANI op, een immobiliënkantoor dat woningen verhuurt, in het begin nog vanuit een louter financieel standpunt, dat echter in de loop van de jaren werd aangevuld met maatschappelijke en milieuaspecten. In januari 2013 stapt hij bij wijze van provocatie uit de advocatenwereld: hij verkoopt zijn aandelen in het advocatenkantoor CAIRN, dat hij mee had opgebouwd, en buigt zich met een licht gemoed over het URBANI-project. De uitbreiding van zijn partnerschap met Olivier Van Cauwelaert, die al actief meewerkte aan dit project, versterkte zijn overtuiging dat het mogelijk is een meer coherente en synergetische wereld uit te denken. Samen stapten ze in het Shared Values-avontuur, en verzamelden ze een twintigtal partners experts aan hun zijde.

Zijn utopie

“Of we nu kijken naar de klimaatsituatie of naar het milieu, naar de economie, de veiligheidssituatie of de migrantensituatie, we moeten ons altijd afvragen: wat is er misgegaan, waarom is dat gebeurd? Gelukkig beginnen er zaken in beweging te komen, zijn er een hele reeks zwakke signalen die steeds sterker worden. Er worden stappen gezet naar verandering, dat wordt steeds duidelijker merkbaar. Intussen blijven er maar lijken uit de kast vallen. Het is de hoogste tijd dat we - allemaal samen - een nieuwe weg inslaan. Als ik zie hoe mijn kinderen, en de kinderen van anderen, ons tonen welke weg we moeten nemen, ben ik blij dat ik die weg heb gekozen. Ik ben blij dat ik ten minste kan zeggen dat ik probéér in die richting te gaan.”

Maatschappelijk engagement

Betrokkenheid bij de projecten