We willen de wereld veranderen. Niets meer, niets minder. En we willen dat samen met u doen.

Welkom bij Shared Values

Shared Values is een coöperatieve die in nauwe samenwerking opereert met twintig professionele adviseurs die hun diensten aanbieden aan bedrijven en hun aandeelhouders, negentien mannen en vrouwen met dezelfde verwachtingen, dezelfde dromen. Bovendien zijn het stuk voor stuk mensen met een uitgebreide praktijkervaring, die erkend worden in hun vakgebied.

We hebben eenzelfde benadering genomen, en die berust op gedeelde concepten van waardecreatie. We zijn van mening dat de ondernemingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen verandering, vanuit een holistische visie, en wij helpen die ondernemingen de interacties tussen hun verschillende functies en onderdelen te begrijpen, en begeleiden hen daarin.

Shared Values wil zijn klanten vaardigheden aanbieden die alle relevante domeinen in de bedrijfsontwikkeling dekken: strategie, businessmodel, innovatiebeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen, marketing, commerciële ontwikkeling, financiën, juridische aspecten, fiscaliteit, milieu- en energiebeheer, informatiesystemen, human resources, organisatiebeheer, governance en vermogensbeheer.

Shared Values is een facilitator van duurzame verandering, die de economische, sociale, maatschappelijke en milieuprestaties met elkaar verzoent.

Onze missie

Shared Values biedt de organisaties die ze ondersteunt een frisse blik door de ogen van haar twintig ervaren medewerkers, die hun expertise samenleggen om u van dienst te zijn. Shared Values helpt de algemene prestaties, de maatschappelijke impact en het voortbestaan van organisaties in België en in het buitenland te verbeteren door nieuwe socio-economische modellen en bestuursmodellen te ontwerpen. Met dit doel voor ogen adviseert Shared Values commerciële en niet-commerciële bedrijven, en helpt hen:

 • hun maatschappelijke, sociale en milieu-uitdagingen te identificeren;
 • een innoverend, inclusief, duurzaam en rendabel antwoord te vinden;
 • hun verantwoordelijkheid als maatschappelijk betrokken onderneming te integreren in het hart van hun activiteit;
 • hun winsten op middellange en lange termijn te verhogen, en deze op een correcte en evenwichtige manier te herverdelen tussen de onderneming, haar medewerkers, haar belanghebbenden en haar aandeelhouders;
 • hun menselijke relaties op te waarderen en afstand te nemen van een steriele concurrentiestrijd en alle rivaliteit die daarmee gepaard gaat.

Shared Values begeleidt organisaties en projectdragers bij het invoeren van deze nieuwe modellen. Daartoe biedt Shared Values het volgende:

 • ze biedt begeleiding, advies en coaching in diverse vormen;
 • ze verspreidt kennis en draagt deze over aan de hand van interventies, opleidingen en publicaties;
 • ze voert sociale opdrachten uit.

Het integreren van de sleutelelementen van duurzame ontwikkeling en ethisch gedrag in de processen van waardecreatie, is een bron van differentiatie op lange termijn.

Onze visie

De acties van Shared Values worden gestuurd door de overtuiging dat elke onderneming de verantwoordelijkheid draagt om zich bewust te worden van haar energetische, economische, ecologische en maatschappelijke impact. Welke impact dat is, is voor elke speler in de moderne wereld anders. Die evolutie plaatst ons diametraal tegenover het traditionele industriële model. Voor dat model, dat gebaseerd is op concurrentie en dat ervan uitgaat dat de natuurlijke hulpbronnen onbeperkt zijn, is geen toekomst weggelegd.

Shared Values is een ambitieuze onderneming die zichzelf ook als voorbeeld wil opwerpen.

 • Haar ambities omvatten strategische, financiële en economische dimensies, met menselijke, ecologische en maatschappelijke Waarden;
 • Haar bedrijfsproject is coherent en haar governance, doelstellingen en sleutelindicatoren vertalen de Waarden van de onderneming en haar maatschappelijk engagement en geven de richting aan voor al haar activiteiten;
 • - Haar organisatie is duidelijk, transparant en algemeen bekend;
 • - Haar Missie is valoriserend, waardoor iedere medewerker kan begrijpen hoe hij of zij meewerkt aan het collectieve succes en de waardecreatie;
 • Ze integreert de sleutelelementen van duurzame ontwikkeling en ethisch gedrag in de processen van waardecreatie.

We respecteren deze waarden, die dienen als filter bij het nemen van beslissingen en als evaluatiehulpmiddel bij de uitvoering ervan.

Onze waarden

Shared Values is gebouwd op enkele essentiële waarden die de basis vormen voor al haar acties en haar ontwikkeling. Rond deze waarden hebben we een team verzameld van mannen en vrouwen die, in hun functie van partners, managers en consultants, dezelfde diepe waarden delen.

Deze waarden inspireren en oriënteren onze dagelijkse acties, intern zowel als extern. Ze geven de richting van onze houding en ons gedrag aan. Ze vormen een bron van motivatie en identificatie voor de onderneming en voor al onze medewerkers.

 • Samenwerking
  Samenwerking vereist vertrouwen en openheid. Om op lange termijn commerciële relaties op te bouwen in het opkomende economische model, is het essentieel rekening te houden met de behoeften van alle spelers, en hen duurzaam te laten samenwerken aan gemeenschappelijke voordelen. 
 • Integriteit

  We streven naar rechtvaardigheid, eerlijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze integriteit vertaalt zich in transparante relaties zonder hypocrisie.
 • Duurzaamheid
  Al onze beslissingen vloeien voort uit ons streven om te beantwoorden aan de huidige behoeften, door mee te werken aan een duurzame en rechtvaardige wereld voor de generaties van morgen.
 • Vreugde
  We zijn blij dat we kunnen doen wat we rechtvaardig en nuttig vinden. Ons werk geeft ons vreugde. Dat is dé motor van onze dynamiek.

 

 

Onze Partners

Onze Benadering

 

Onze benadering: samen de meest doorslaggevende maatschappelijke uitdagingen aangaan

Ook wij hebben allemaal actief meegewerkt aan de 'klassieke' economie. Tot de dag waarop we beseften dat het dominante economische model, dat gebaseerd is op concurrentie en dat ervan uitgaat dat de natuurlijke hulpbronnen onbeperkt zijn, een doodlopend straatje is. Dus hebben we onze manier van denken veranderd. We zijn ervan overtuigd dat elke onderneming de verantwoordelijkheid heeft én over de nodige capaciteiten beschikt om zowel economische waarde, als waarde voor het milieu en de maatschappij te creëren.

We hebben besloten om met Shared Values de verandering te ZIJN die we in de wereld willen zien. Nederig, en op onze schaal, maar wel vastbesloten! Samen met Shared Values kunt ook ú beslissen de verandering te zijn die u wilt zien in de wereld en in uw onderneming. Hoe? Door uw activiteit met andere ogen te bekijken, door de zaken anders aan te pakken, en door van een omzeteconomie over te schakelen naar een toegevoegdewaarde-economie.

Remmen hoeft niet, u hoeft alleen maar van richting te veranderen.

 

Onze waardepropositie

Volatiliteit, onzekerheid en complexiteit: die context, die ons maar al te bekend is, vereist dat we de klassieke consultancy een stap verder brengen. Dat is wat Shared Values doet. 

Alles berust vanzelfsprekend op de competenties die Shared Values ter beschikking van zijn klanten stelt. We verenigen meer dan twintig partners die samen ervaring hebben in alle problemen waarmee bedrijven geconfronteerd worden. Shared Values biedt een palet van expertises en multidisciplinaire vaardigheden, verenigd onder één koepel zodat we de meest diverse problemen kunnen oplossen. Hun interventies zijn gecoördineerd en steunen op geüniformiseerde methoden en procedures. 

Shared Values onderscheidt zich van de traditionele consultancy door haar intenties, die ze deelt met de klant. Bij onze activiteiten staat het menselijke en het gemeenschappelijke belang centraal, gekoppeld aan de belangen en de middelen van de organisatie. We laten ons daarbij leiden door de diepere zin en de waarden van de onderneming zelf. De autonomie van de spelers is de manier om daar te komen.

Tot slot nemen onze partners, om het bedrijfsproject te ondersteunen en door te voeren, een houding van samenwerkende begeleiding aan. We reiken niet alleen oplossingen aan, maar helpen ze ook mee te implementeren. Deze stap wordt geïnspireerd door de basisprincipes van samenwerking: welwillendheid, wederkerigheid, eenvoud en de vrijheid om te innoveren. Ze past in een systemische visie van het ecosysteem van de onderneming, en gaat bij de betrokken spelers op zoek naar synergieën, complementariteit en het gedeelde gebruik van de middelen.

 

Voor wie?

Een positieve maatschappelijke impact hebben is niet het alleenrecht van start-ups die duurzaamheid meedragen in hun DNA. Het is net zo goed, of misschien zelfs meer, een richting voor bestaande bedrijven die op zoek zijn naar verandering. We hebben de ambitie om beide te begeleiden in deze zoektocht.

 • Aan duurzame start-ups bieden we de vaardigheden en humanresourcesdiensten die ze nodig hebben om hun doelstellingen te bereiken, waarbij we ernaar streven hun groei te versnellen om zo hun positieve impact op de maatschappij te vergroten.
 • Aan ondernemingen die een grotere positieve maatschappelijke impact willen hebben, bieden wij aan de definitie van hun nieuwe visie op de proef te stellen, en hen te begeleiden in de operationele uitvoering ervan, aan de hand van onze diverse competenties.

Onze Expertises

Projecten

Projecten

Contacteer Ons