Legal

Juridische bijstand

Dat juridische kwesties in elke onderneming centraal staan, dat staat buiten kijf. De wet is immers alomtegenwoordig, en een onderneming krijgt ermee te maken in alle stadia van haar ontwikkeling. Er bestaan echter verschillende manieren om dit onderwerp aan te snijden. De kennis en de toepassing van de regels van de wet vormen dan wel de basis van veiligheid van een onderneming, maar ze bieden ook de gelegenheid om nieuwe horizonten te ontdekken en nieuwe praktijken te ontwikkelen.

De rol van een jurist is, vanzelfsprekend, om bij te dragen aan de stevigheid van het 'gebouw' en om ongevallen te voorkomen. Het 'Olympisch minimum', als het ware. Maar 'recht spreken' alleen is niet voldoende. Het betekent ook, en zelfs fundamenteler, innoverende oplossingen ontwikkelen of zelfs bedenken, afgestemd op de waarden en de doelstellingen van de onderneming.

Het is in dat opzicht dat Shared Values juridische bijstand verleent aan zijn klanten. Dankzij de uitgebreide ervaring van zijn adviseurs is Shared Values in staat om snel, precies en concreet antwoord te bieden op de meest uiteenlopende vragen, en oplossingen voor te stellen op basis van een diepgaand begrip van uw onderneming. Het is niet onze rol om borg te staan voor oplossingen die buiten onze interventie om werden bedacht. We creëren een oplossing in overleg met u, terwijl we toch de nodige afstand en onafhankelijkheid behouden om een solide en doeltreffend resultaat te bereiken. Shared Values is geen bedrijfsjurist, noch een advocaat, maar kent uw onderneming van binnenuit en waakt erover de nodige afstand te bewaren om objectief aanbevelingen te kunnen aanbieden.

Samenwerking staat ook centraal in de relaties die Shared Values onderhoudt met de partners van zijn klanten. Shared Values stelt alles in het werk om vijandschap te voorkomen. Transparantie en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen met alle betrokken partijen van de onderneming: dat is de basis van samenwerking waarop de interventie van Shared Values rust. De rol van Shared Values als jurist is om deze gemeenschappelijke belangen te identificeren en op basis daarvan wederzijds evenwichtige, voordelige en duurzame relaties op te bouwen. Dat is trouwens ook de allerbeste manier om conflicten te voorkomen. 

Onze Experten