Informatiesystemen

Informatiesystemen

Informatiesystemen hebben al hun plaats veroverd in het hart van de beheerprocessen van elke onderneming, en maken integraal deel uit van de strategieën en het bestuur. De nieuwe economische modellen versterken alleen maar de noodzaak aan open informatiehulpmiddelen die verbonden zijn met de buitenwereld, ook als het om een lokaal en kort circuit gaat. Tot slot zijn de informatietechnologieën onontbeerlijk geworden voor duurzame projecten en maatschappelijke initiatieven, om een relatie tussen de belanghebbenden tot stand te brengen en om de samenwerking mogelijk te maken tussen de spelers die de ontwikkeling van het project voor hun rekening nemen.

In de praktijk merken we dat het beheer van informatiesystemen voor veel ondernemingen een duur en tijdrovend proces is ... waarvan de uiteindelijke waarde voor de onderneming niet altijd duidelijk of aantoonbaar is. De belangrijkste reden daarvoor is dat het beheer van de informatietechnologieën methodologische en technische vaardigheden vereist waarover ondernemingen vaak niet permanent kunnen beschikken.

Om adequate en betrouwbare antwoorden te bieden op deze uitdagingen, integreert Shared Values de digitalisering van ondernemingen in haar multidisciplinaire aanbod. Het is onze bedoeling om uw informatiesystemen, uw procedures en uw teams op één lijn te brengen met uw strategie en uw activiteit, door een externe en objectieve kijk te bieden, volledig onafhankelijk van de talloze providers van informaticaoplossingen. Dankzij die multidisciplinaire benadering kan Shared Values uw informatiesystemen ten dienste stellen van uw duurzame projecten en activiteiten, vanzelfsprekend met respect voor het verantwoorde beleid dat u gedefinieerd hebt voor het gebruik van de middelen en het algemene risicobeheer.

Onze Experten